Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18

I C 132/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 132/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Maciej Cezary Czubak Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Skrzypczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2017r. w T. sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. ( (...) 683) przeciwko A. K. ( P. (...) ) o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt: I
Czytaj więcej»

I C 1106/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wypowiedzenie umowy jako jednostronne oświadczenie woli o charakterze prawokształtującym, nie może być złożone z zastrzeżeniem warunku w rozumieniu art. 89 k.c.
Sygn. akt I C 1106/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Cezary Czubak Protokolant: st. sek. sąd. Agata Skrzypczuk po rozpoznaniu w dniu 01 lutego 2017 r. w Tomaszowie Lubelskim na rozprawie sprawy z powództwa J. B. ( PESEL: (...) ) oraz D. B. ( PESEL: (...) ) przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. (KRS: (...) ) o pozbawienie wykonalnośc
Czytaj więcej»

I C 722/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 722/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Maciej Cezary Czubak Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Skrzypczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2016 roku w T. sprawy z powództwa J. M. ( PESEL: (...) ) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (KRS: (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rze
Czytaj więcej»

II W 640/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2022-09-30

Data publikacji: 2022-10-11

trafność 100%

Sygn. akt II W 640/22 POSTANOWIENIE Dnia 30 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia Jarosław Jedynak Protokolant: sekr. sąd. Mateusz Florek przy udziale oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. M. oskarżonej o wykroczenie skarbowe z art. 86§4 kks i inne z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia I na podstawie art. 17§1 pkt 2 kpk w zw. z art. 113§1 kks umorzyć postępowanie w sprawie sygn.
Czytaj więcej»

I C 457/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2022-10-25

Data publikacji: 2024-05-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 457/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - sędzia Mirosław Janusz Różaniecki; po rozpoznaniu w dniu 25 października 2022 roku w Tomaszowie Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko Towarzystwu (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 5 887,14 złotych z odsetkami umowny
Czytaj więcej»

I C 529/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Mediator ma prawo do zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji nawet, gdy strony nie przystąpiły do mediacji.
Sygn. akt I C 529/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Mirosław Janusz Różaniecki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie zwrotu poniesionych wydatków mediatora postanawia: I. przyznać mediatorowi– A. S. zwrot poniesionych wydatków w kwoc
Czytaj więcej»

III RC 97/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygn. akt III RC 97/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący SSR Krzysztof Pliszka Protokolant st.sek.sąd. Teresa Księżyk po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 roku w Tomaszowie Lubelskim sprawy z powództwa małoletniego A. K. reprezentowanego przez matkę N. K. przeciwko R. K. o alimenty w kwocie 700 / siedemset / złotych miesięcznie I tytułem alimentów poczyn
Czytaj więcej»

I C 315/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 315/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Mirosław Janusz Różaniecki; Protokolant – sekr. sąd. Iwona Panek; po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015r. w Tomaszowie Lubelskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. (...) przeciwko C. B. ( PESEL (...) ) o
Czytaj więcej»

I C 712/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2016-08-24

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 712/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SR Maciej Cezary Czubak Protokolant: st. sek. sąd. Agata Skrzypczuk po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim na rozprawie sprawy z powództwa M. R. ( PESEL:(...) ) przeciwko M. W. (1) ( PESEL: (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. (1) na rzecz powódki M. R. kwotę 4 000,00 zł
Czytaj więcej»

I C 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Data orzeczenia: 2016-09-02

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprzedaż kredytu, roszczenie przedawnione
Sygn. akt I C 627/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Maria Chrzanowska Protokolant: st. sekr. sąd. Stefania Kilian po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 września 2016 roku w T. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. ( NIP: (...) ) przeciwko B. B. ( PESEL: (...) ) o zapłatę powód
Czytaj więcej»